Kam s ním, aneb odpady ve Strakonicích

Víte, kam který odpad vhodit?

Sběrné nádoby na odpady rozmístěné po městě:

 1. Popelnice (110 l) a kontejnery (1100 l) bez označení příslušného
  vytříditelného druhu odpadu
  , slouží k ukládání pouze zbytkového odpadu, který zůstane po vytřídění využitelných složek komunálního odpadu.

 2. Kontejnery na tříděný odpad:

  • Sběrné nádoby na společné shromažďování plastu, tetrapaku a nově i nápojového hliníkového plechu
   sem vhazujte:
   PET lahve, igelitové tašky a obaly, tetrapakové krabice od – džusů, vína, mléka, omáček, hliníkový plech od nápojů.
   nikdy do nich nevhazujte:
   podlahové krytiny, lina, PVC, nádoby od léků a plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami.
   Je důležité, abyste objem před vhozením do nádoby vždy minimalizovali!

  • Sběrné nádoby na sklo
   sem vhazujte:
   skleněné lahve od nápojů bez kovových a plastových uzávěrů, sklo bílé, barevné a tabulové, skleněné předměty a vymyté zavařovací sklenice.
   nikdy do nich nevhazujte:
   zrcadla, drátěné sklo, keramiku, porcelánové hrnečky a talíře, žárovky, zářivky, výbojky, kameninu, televizní obrazovky nebo monitory od počítačů.

  • Sběrné nádoby na papír
   sem vhazujte:
   noviny, časopisy, knihy, sešity, brožury, rozložené papírové krabice, karton, vlnitou lepenku, čisté papírové obaly, sáčky, reklamní letáky.
   nikdy do nich nevhazujte:
   použité papírové kapesníky, pleny, voskový papír, dehtový papír, mastný a znečištěný papír, vícevrstvé obaly.
   Je důležité, abyste objem před vhozením do nádoby vždy minimalizovali!

  • Sběrné nádoby textileco
   sem vhazujte:
   oděvy, záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, obuv, kabelky, hračky.
   Čisté věci vhazujte v sáčcích nebo igelitových taškách.
   nikdy do nich nevhazujte:
   molitan, koberce, matrace, znečištěný textil.

   Seznam míst kontejnerů pro sběr oděvů, obuvi a textilu
   1. Přední Ptákovice – ulice Hraniční – separační hnízdo odpadů u ubytovny ČZ a.s.
   2. Heydukova ulice – separační hnízdo odpadů v panelákové výstavbě v blízkosti ul. Ellerova
   3 U zastávky MHD – separační hnízdo odpadů u vyústění ulic Prof. Skupy, Mikoláše Alše a Švandy Dudáka
   4. Sídliště 1. Máje – separační hnízdo odpadů v dolní části sídliště
   5. Dr. Jiřího Fifky – separační hnízdo odpadů naproti dopravnímu hřišti u ZŠ Poděbradova
   6. Rybniční ulice – separační hnízdo odpadů u křižovatky s Vodní ulicí
   7. Sídliště Mír – druhé separační hnízdo odpadů v ulici Kosmonautů směrem k ulici Mládežnnická
   8. Čelakovského ulice – separační hnízdo odpadů směrem k Bavorově ulici mezi byt. domy
   9. U vlakového nádraží – prostor mezi prodejnou Billa a vlakovým nádražím ( sběr pro charitativní účely )


  • Sběrné nádoby na kuchyňský olej a tuk
   sem vhazujte:
   použitý tuk a olej ze smažení.
   Potravinářské tuky vhazujte v uzavřených nerozbitných nádobách – PET lahve, kanystry.
   nikdy do nich nevhazujte:
   motorové a jiné mazací oleje ani jakýkoliv komunální odpad.

   Seznam míst kontejnerů na sběr olejů z domácnosti
   1. Přední Ptákovice – ulice Hraniční – separační hnízdo odpadů u ubytovny ČZ a.s.
   2. Heydukova ulice – separační hnízdo odpadů v panelákové výstavbě v blízkosti ul. Ellerova
   3. Bavorova ulice – separační hnízdo odpadů za kruhovým objezdem z Velkého náměstí naproti prodejně Coop
   4. Sídliště 1. Máje – separační hnízdo odpadů v dolní části sídliště
   5. Dr. Jiřího Fifky – separační hnízdo odpadů naproti dopravnímu hřišti u ZŠ Poděbradova
   6. Rybniční ulice – separační hnízdo odpadů u křižovatky s Vodní ulicí
   7. Sídliště Mír – druhé separační hnízdo odpadů v ulici Kosmonautů směrem k ul. Mládežnická
   8. Čelakovského ulice – separační hnízdo odpadů směrem k Bavorově ulici mezi byt. domy
   9. Starý Dražejov - náves


  • Sběrné nádoby na elektrozařízení
   sem vhazujte:
   malé vyřazené elektrozařízení – klávesnice, kulmy, holící strojky, mobilní telefony, přehrávače hudby, fotoaparáty, elektronické hračky, malé kuchyňské spotřebiče, baterie – tužkové, ploché, knoflíkové.
   nikdy do nich nevhazujte:
   autobaterie, kuchyňské spotřebiče se zbytky jídla, nebezpečný odpad, zbytkový komunální odpad atd.

   Seznam míst zpětného odběru drobného elektrozařízení
   1. Přední Ptákovice – ulice Hraniční – separační hnízdo odpadů u ubytovny ČZ a.s.
   2. Heydukova ulice – separační hnízdo odpadů v panelákové výstavbě
   3. Sídliště 1. Máje – separační hnízdo odpadů u prodejny
   4. Radomyšlská ulice – separační hnízdo odpadů za Nemocnicí Strakonice a.s.
   5. Dr. Jiřího Fifky – separační hnízdo odpadů u dopravního hřiště ZŠ Poděbradova
   6. Rybniční ulice – separační hnízdo odpadů u křižovatky s Vodní ulicí
   7. Sídliště Mír – separační hnízdo odpadů v ulici Kosmonautů
   8. Sídliště Mír – separační hnízdo odpadů v ulici Spojařů naproti bývalému Telecomu
   9. Starý Dražejov - náves

 3. Sběrné dvory:
  Dne 2. 1. 2013 bude pro občany města otevřen nový sběrný dvůr v lokalitě U Blatenského mostu, který se nachází v těsné blízkosti městského zahradnictví a psího útulku. Výstavba nového sběrného dvora byla finančně podpořena z prostředků Evropské unie, Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Vzhledem k tomu, že se bude měnit provozní doba i druhy odevzdávaných odpadů na obou sběrných dvorech, uvádíme tyto změny v následujícím přehledu.

  • SBĚRNÝ DVŮR U BLATENSKÉHO MOSTU
   Provozní doba:
   pondělí–pátek
   8.30–12.00 13.00–18.00 letní čas
   8.30–12.00 13.00–17.00 zimní čas
   sobota
   8.30–12.00 13.00–17.00
   neděle
   8.30–12.00

   Druhy odpadů odebíraných zdarma:
   Objemný odpad (včetně dřevěného nábytku), nebezpečné odpady, kovy, plasty, papírové a lepenkové obaly, textilní materiály, pneumatiky bez ráfku (pokud nebyly odevzdány v rámci zpětného odběru výrobků), biologicky rozložitelné odpady (tráva, listí, větve), elektrozařízení (včetně lineárních zářivek, kompaktních úsporných zářivek a světelných zdrojů s LED diodami) v kompletním stavu.
   Druhy odpadů odebíraných za poplatek:
   Stavební suť 1 t za 300 Kč bez DPH
   Stavební odpad – dveře, okna, koupelnové jádro 1 kg za 3 Kč bez DPH

  • SBĚRNÝ DVŮR TOVÁRNÍ ULICE
   Provozní doba:
   pondělí–pátek
   13.00–17.00
   sobota
   8.30–12.00 13.00–17.00
   neděle
   8.30–12.00

   Druhy odpadů odebíraných zdarma:
   Objemný odpad (kromě dřevěného nábytku), nebezpečné odpady, kovy, plasty, papírové a lepenkové obaly, textilní materiály, pneumatiky bez ráfku (pokud nebyly odevzdány v rámci zpětného odběru výrobků), biologicky rozložitelné odpady (pouze tráva a listí), elektrozařízení (včetně lineárních zářivek, kompaktních úsporných zářivek a světelných zdrojů s LED diodami) v kompletním stavu.
   Nebudeme zde odebírat:
   větve, dřevěný nábytek, stavební suť a stavební odpad!


Informace ze ZPRAVODAJE MĚSTA STRAKONICE 9/2012

Vážení občané, rádi bychom Vás opět informovali, jak správně nakládat s Vámi vyprodukovaným odpadem. Fyzické osoby jsou povinny podle zákona o odpadech odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí. Město Strakonice má platnou obecně závaznou vyhlášku O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. Tato vyhláška popisuje systém třídění a způsoby shromažďování komunálního odpadu.

Někteří občané dosud odpady netřídí. Je však třeba si uvědomit, že sazba místního poplatku za komunální odpad se stanovuje na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. V případě, že občané nebudou třídit využitelné složky z komunálního odpadu, především plasty, sklo a papír, bude město Strakonice vykazovat zvýšené náklady na sběr, svoz a uložení netříděného komunálního odpadu a tím může dojít v dalším roce k navýšení ceny místního poplatku. Zachování výše místního poplatku za komunální odpad, při neustále rostoucích cenách, lze tedy dosáhnout pouze pečlivým vytříděním využitelných složek, které napomůže ke snížení objemu netříděného komunálního odpadu.

Sběrné dvory slouží k ukládání velkoobjemového odpadu, železného šrotu, plastových obalů, skla a papíru nevhodného pro ukládání do kontejnerů na separovaný odpad, dále oděvů a textilních materiálů, elektrozařízení a také nebezpečných složek komunálního odpadu.
Do sběrného dvora smějí ukládat odpady jen fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území města Strakonice a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu na území města určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. V současné době je v provozu sběrný dvůr v ulici Tovární a na podzim bude uveden do provozu ještě nový moderní a hlavně prostorný sběrný dvůr u Blatenského mostu. O sběrných dvorech Vás budeme informovat v některém z příštích Zpravodajů.
Lucie Klimešová, odbor životního prostředí


Informace ze ZPRAVODAJE MĚSTA STRAKONICE 12/2012

Od 2. 1. 2013 budou v našem městě v provozu dva sběrné dvory sloužící pro odkládání komunálních odpadů. Vzhledem k tomu, že nově vybudovaný sběrný dvůr U Blatenského mostu splňuje veškeré podmínky na potřebný prostor a nutné vybavení, bude odběr některých druhů odpadů směřován pouze do tohoto sběrného dvora. Z tohoto důvodu dojde k omezení provozu sběrného dvora v Tovární ulici.
Změna nastane zejména u biologicky rozložitelných odpadů, kdy větve bude možné odvážet pouze do sběrného dvora U Blatenského mostu, protože sem bude přemístěn štěpkovač. Trávu a listí můžete nadále předávat i ve sběrném dvoře v Tovární ulici. Vzhledem
k tomu, že ve sběrném dvoře U Blatenského mostu je nainstalována digitální mostní váha a jsou zde umístěny velkoobjemové kontejnery, bude tu možné odebírat i stavební suť a stavební odpady, a to za poplatek. Stavební odpady se neřadí mezi komunální odpady, a tudíž obec nemá dle zákona povinnost zajistit jejich odběr zdarma, tj. v rámci zaplaceného místního poplatku za odpad.
Do tohoto sběrného dvora bude také od 2. 1. 2013 přesunuto rozebírání dřevěného nábytku k jeho dalšímu využití. Pokud tedy povezete tento druh objemného odpadu, zamiřte s ním prosím sem.

Nadále budete moci v obou sběrných dvorech předávat tyto druhy odpadů:
– nebezpečné odpady (rozpouštědla, kyseliny, oleje, tuky, zbylé barvy, lepidla, pryskyřice, fotochemikálie),
– výrobky určené ke zpětnému odběru (baterie, galvanické články, elektrické akumulátory),
– kovové odpady,
– plastové odpady, které nepatří do kontejnerů rozmístěných po městě, tj. podlahové krytiny, lina, PVC a obaly znečištěné nebezpečnými látkami,
– papírové a lepenkové odpady, které se objemově nevejdou do kontejnerů rozmístěných po městě či do těchto kontejnerů nepatří, tj. voskový papír, mastný a znečištěný papír, vícevrstvé obaly,
– textilní materiály, které nepatří do sběrných nádob Textileco rozmístěných po městě, tj. molitan, koberce, matrace, znečištěný textil,
– pneumatiky bez ráfku (upřednostnit byste měli jejich předání v rámci zpětného odběru výrobků u posledního prodejce či výrobce),
– vysloužilá elektrozařízení (např. chladničky, mrazáky, sporáky, myčky, pračky, vysavače, mikrovlnné trouby, osobní počítače, notebooky, tiskárny, kopírovací zařízení, televizory) v kompletním stavu, na drobná elektrozařízení využijte sběrné nádoby rozmístěné po městě,
– lineární zářivky, kompaktní úsporné zářivky a světelné zdroje s LED diodami,
– biologicky rozložitelné odpady (trávu a listí).

Prošlé a nepotřebné léky se neodevzdávají do sběrných dvorů, ale pouze do lékáren nacházejících se na území města Strakonice.
V žádném ze sběrných dvorů neodebíráme:
izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu (např. eternit, izolační vatu), asfaltové izolace a sádrokarton.
Radka Mrkvičková, odbor životního
prostředí
Autor: Vilda Zoubek
Datum zveřejnění: 3. 12. 2012

Fotografie a soubory k článku

Kliknutím na fotografii ji zvětšíte

Přidejte svůj komentář

Jméno, přezdívka, nebo třeba +++ ;-) :
E-mail (nemusíte vyplňovat):
Přidejte svůj komentář ( nebo cokoliv co máte na srdci )
 úsměv spiklenecké mrknutí řehot hlasitý smích úšklebek neutrální výraz smutek pláč naštvání stydí se brýle
 údiv vyplazuje jazyk cože polibek andílek palec tučně  kurzíva  podtrženě  

Komentáře


Přidáno 25.6.2018 v 9:26
Klara:
Dobry den,
prosim je ve Strakonicich nejaka firma, ktera odvazi stary nabytek do sberneho dvora (stare sedacky, kresla, ale i stoly a zidle),

Dekuji Klara
Přidáno 10.6.2015 v 14:07
Klarys:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kam se poděl kontejner na textil, který byl u Ubytovny ČZ. Děkuji Vám za odpověď

Přidáno 10.6.2015 v 13:38
Klarys:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kam se poděl kontejner na textil, který byl u Ubytovny ČZ. Děkuji Vám za odpověď

Přidáno 16.1.2013 v 23:34
Vilda Zoubek:
Podařilo se mi sehnat seznam míst s kontejnery na tuky, textil a drobny elektroodpad, zařadil jsem to do textu.

Přidáno 2.1.2013 v 17:23
Tereza:
zajímalo by mě,kde ve Strakonicích se nachází sběrné nádoby na kuchyňský olej a tuk. děkuji za odpověď

Nahoru